Hvad kan brætspil gøre for jer?


Hvad er brætspil?


Brætspil dækker alle typer af fysiske spil, der kan spilles på f.eks. et bord uden brug af strøm. Det kan derfor også være kortspil og spil uden bræt. Samtidig skal spillet kræve prioriteringer, valg og beslutninger fra spillerne undervejs og have interaktioner mellem spillerne, hvorved f.eks. puslespil ikke tæller som brætspil. Slutteligt må spillene ikke give økonomisk gevinst, hvorved alle typer af spil med penge eller gambling-elementer er udeladt.

HVAD KAN BRÆTSPIL?


Brætspil spiller hjernen stærk. Mange brætspil er eminente til at træne tålmodighed, fordybelse og kritisk tænkning gennem spillenes regler, mål, dynamikker og feedback-mekanismer.

Gennem brætspillene lærer spillerne at holde fokus, koncentrere sig og tænke fremad, så de bliver bedre til faglighed, trives bedre og bliver mere livsduelige. Dysten på brættet er kun en del af læringsaktiviteterne, da de sociale adfærdsregler og meta-spillet omkring brættet er mindst lige så vigtige elementer.


Samtidig foregår læringen fysisk uden brug af skærme, hvilket er med til at styrke nærværet, mindske mistrivsel og skabe en anden form for læringsrum.HVORFOR BRÆTSPIL?


Fordi spil virker - og altid har virket - som læringsmetode, særligt når den er mere indirekte og legende.


Brætspillene skaber et trygt læringsrum, med faste og konkrete regler, hvor spillerne kan se sig selv og andre på nye måder.

I brætspillenes dannelsesrum er der unikke muligheder for at lære om følelseskontrol, adfærd og sociale spilleregler foruden de mere traditionelle fagligheder som matematik, dansk, engelsk etc.


Via innovative metoder indenfor bl.a. playful learning styrkes ro, koncentration og trivsel både for dem, der har brug for en ekstra hånd i uddannelsessystemet og de, som savner faglige udfordringer. Hvordan styrker brætspil fællesskaber?

Trygge og klare rammer

Brætspil skaber et samlingspunkt for fællesskaber - både fysisk og indholdsmæssigt. Hvis man har for vane at tøve i forhold til deltagelse i fællesskaber, skaber brætspillet en mulighed for at indgå mere trygt under styrede og klare rammer.

Fælles formål

Brætspil indeholder et klart fælles formål og mening, så man kan mødes på tværs af forskelligheder.

Lighed

Alle spillere har en rolle igennem hele brætspillet, og alle spillere er oftest ligestillet fra start i forhold til spillets rammer – på tværs af sociale og faglige skel. 

Overvind udfordringer

Brætspil skaber fiktive konkrete problemstillinger, som spillerne kan overskue og overvinde. Det knytter f.eks. i samarbejdsspil spillerne sammen på nye måder, fordi de inden for overskuelig tid kan overvinde udfordringerne. 

På hvilke måder vil vi facilitere læring og fællesskaber gennem brætspil?


BrætspilsBureauet vil trække på redaktionspaneler, der inddrager brætspilsudviklere, forskere og undervisere for at udvikle didaktiserede forløb, som knytter sig til brætspil af høj kvalitet med fokus på samarbejdsspil og spil, hvor strategi og afprøvning af forskellige metoder er i centrum.  


BrætspilsBureauet vil indsamle og lave læringsfokuserde forløb omkring brætspil, som alle frit kan tilgå via en online-portal.

I disse forløb arbejder vi altid med tre faser

Før spillet

Spillederen (fx læreren, pædagogen eller ung-til-ung-instruktøren) instruerer i det vigtigeste at vide om spillets regler, univers og gode strategier samt de typiske roller, når man spiller sammen.

Under spillet

Spillederen assisterer med introduktion til både de sociale dynamikker og læringselementerne i spillene, der er relevante. Disse kan f.eks. være analytiske evner, risikovurderinger, at tage en rolle på sig, at aflæse andre spillere og gennemskue komplekse mekanismer mm.

Efter spillet

Refleksion over sammenhæng mellem spillets univers og dets spilmekanismer, spillets tematik og gruppens interaktioner undervejs. Her er der også fokus på, hvilken stemning spillet skaber, og hvordan den nonverbale kommunikation var under spillet. Der samles op og evalueres på faglige og sociale læringspointer fra spillet.

Kontakt os gerne til en snak om brugen af brætspil til jeres elever / studerende