Om BrætspilsBureauet


MISSION –

HVORFOR ER VI SAT I VERDEN?

BrætspilsBureauet er i 2024 fremtidssikret via en robust finansieringsmodel og med lokale aktiviteter forankret i bæredygtige teams, så intet står og falder med enkeltpersoner. Vi er en attraktiv samarbejdspartner, som kombinerer leg, spil og læringsmetoder til udvikling af faglige, sociale og mentale kompetencer og fællesskaber.


BrætspilsBureauet er en non-profit organisation, som arbejder med at få flere til at lykkes fagligt, socialt og mentalt, så flere får et godt liv med stærkt social netværk, stærk læring og velfunderet uddannelse. Organisationen skal besidde den nationale kompetence inden for brætspil og agere som uvildig rådgiver skoler, kommuner og firmaer i at bruge brætspil systematisk som redskab til at bygge bro på tværs af køn, kultur og klassetrin.

Med brætspil som formidling, samlingspunkt og metode styrker vi børn og unge fagligt, socialt og mentalt i et inkluderende og forpligtende fællesskab, der bygger bro på tværs af køn, kultur, generationer og grænser.

VISION –

HVOR SKAL VI HEN?

Hvordan vil vi nå ud til børn og unge i hele Danmark?


  • Vi vil etablere en læringsportal med didaktiserede forløb, som alle frit kan bruge, når de skal skabe sunde rammer for brætspil.  

  • Vi vil donere Spilpakker med gratis brætspil til skoler og uddannelsesinstitutioner, der kan bruge dem på alle niveauer og med forskellige faglige tematikker. 


  • Vi vil lave et team af Spilagenter, der kan bookes til at hjælpe med instruktion, gode spildynamikker og refleksioner efter spillene.


  • Vi vil på et uddannelsespolitisk niveau arbejde for, at f.eks. pædagoger og lærere får mulighed for at efteruddanne sig i læringen gennem brætspil.


Opbygning, drift og organisation

BrætspilsBureauet er en almennyttig forening, hvilket betyder, at den ikke må skabe profit på aktiviteter. Alle projekterne skal være fondsstøttede til gavn for børn og unge.


  • BrætspilsBureauet tegnes af bestyrelsen, der hver år er demokratisk valgt af medlemmerne. 


  • Foreningen styres af en daglig direktør/first player, som ansættes af bestyrelsen.BrætspilsBureauet udbyder workshops og events, der f.eks. demonstrerer nye brætspil, hvordan man opbygger et læringsforløb baseret på brætspil og gamejams, hvor nye brætspil kan komme til verden.  


Foreningen vil arbejde med forskellige eventformer, så der er relevante tilbud til både eksempelvis undervisere, biblioteksmedarbejdere, brætspilscafeer og forskere.

Samarbejdspartnere

Asmodee - Spilbræt - Danspil - Det Dårlige Selskab -Danmarks TankesportForbund - Danmarks Bridgeforbund - Dansk Othello Forbund - Bastard Café - Aalborg Universitet - Frederiksberg Gymnasium - SkyHigh Games - GameInventors

Kontakt os gerne til en snak om

brugen af brætspil til jeres elever / studerende

unsplash