Projekt: Frederiksberg Fonden

Spilpakke: Spil samarbejdet stærkt

Styrk de faglige og sociale kompetencer gennem brætspil

Frederiksberg Fonden har støttet projektet med 125.000 kr, og det forventes afsluttet start maj 2024

Baggrund

I ungdomsuddannelserne tages det oftest for givet, hvordan man bedst arbejder sammen i en gruppe. Der trænes kun sjældent samarbejdsevner, og der inddrages ikke pædagogiske teorier omkring, hvad der skaber de bedste hold - herunder træning af styrke evnen til at kommunikere, kende gruppens styrker og svagheder samt ens individuelle kompetencer. 

Projekt

Gennem workshops med to forskellige samarbejdsbaserede brætspil vil vi med “Spil samarbejdet stærkt” gøre eleverne bevidste om det gode samarbejde, hvordan de sætter de bedste hold, og hvordan de kan spille hinanden stærkere både fagligt og socialt.


Vores mål er afholde workshops for omkring 160 elever, og at eleverne efter projektet oplever, at de er bedre til:


  • At kende rollefordelingen i grupperne
  • At kende faktorerne bag et stærkt hold
  • At kommunikere hensigtsmæssigt
  • At kende hinandens faglige/sociale kompetencer
  • At håndtere konflikter og kriser konstruktivt

Workshop-struktur


Efter en introduktion til dagens “spilmenu” indrammes workshoppen af relevant teori om samarbejde i grupper.


Derefter udfordres grupperne i to forskellige samarbejdsspil, som træner forskellige samarbejdskompetencer. Hvert spil gennemgås først i plenum, så med et evt. testspil og så selve spillene, hvor eleverne opfordres til at tage noter undervejs.


Til slut taler grupperne om afgørende pointer ved spiloplevelsen, og deler dem derefter i plenum. Som afslutning opsummeres de vigtigste nøglepunkter, og hvad eleverne kan tage med sig, når de skal samarbejde næste gang.  

Evaluering og forankring


Aalborg Universitet vil under supervision af Thorkild Hanghøj lave ekstern evaluering. Der udvikles en survey til alle deltagere, afholdes fokusgruppeinterviews samt forfattes en kort evaluering (2-3 sider) med highlights fra survey + interviews.


Efter projektet afslutning er det vores mål at lave et landsdækkende projekt, hvor brætspil og samarbejde skal styrke faglighed og trivsel på alle ungdomsuddannelser. Derudover er ph.d-studerende Jonatan Kolding Karnøe sat på projektet som følgeforskning, der skal observerer udvalgte klasser og elever før, under og efter spilsessionerne.

Kontakt os gerne til en snak om brugen af brætspil til jeres elever / studerende