Se et udvalg af vores projekter


Projekt: Spilpakker til

uddannelsesinstitutioner

BrætspilsBureauet udarbejder i 2024 færdige "Spilpakker", der f.eks. er et klassesæt af 10 forskellige spil.


Hver Spilpakke har forskelligt sigte, der f.eks. kan være "Vikaren", der indeholder gode, nemme og tidsmæssigt kortvarige brætspil, der fremmer trivslen i klassen.

Et andet eksempel er "Samarbejdet" med lutter spil, der fokuserer på det gode samarbejde, og hvordan man bedst arbejder sammen i grupper.  


Disse konkrete Spilpakker bliver sammensat af et uvildigt og eksternt redaktionspanel, og spillene vil kunne bruges både til sociale og faglige mål; men fælles for dem alle vil de udfordre og udvikle elevernes fagligheder på nye måder.

Pædagogisk tilgang

FORSTÅ

For det første skal eleverne sætte sig ind i reglerne og forstå spillets mål. Dette kræver dansk-fagligheder (eller andre sprog, hvis reglerne med vilje ikke er oversat). Samtidig skal de lære at analysere spillets styrker og svagheder og blive bedre til at gennemskue, hvordan spilsystemer fungerer, og hvad deres indbyggede budskaber formidler. Eleverne skal også lære at komme med forslag til andre regler, mål eller mekanikker i spillet.SPIL

Derefter spiller de spillene, som fordrer en lang række færdigheder, der er både faglige, sociale og relationelle. Dette kræver mod til at fejle, lære, iterere, udvikle strategier, overtale og gennemskue årsag og konsekvens.


Disse spiloplevelser indrammes af "timeouts", hvor læreren kan pause spillene, og invitere til refleksion over, hvad der foregår mellem spillerne i spillet. På den vis spilles der "refleksivt" og altid med læring for øje.

SKAB / REMIX

Sidste skridt i spildannelsen er at skulle skabe egne spil - eller skulle remixe to eller flere forskellige spil sammen til et helt nyt spil. Dette træner også frustrationskontrol, fejlmodighed og undrevisning, og alene det at skulle bygge videre på spillet og lave egne udgaver sætter eleverne i en mester-situation, hvor de som “lærer” skal videreudvikle spillet - og samtidig give det videre til andre i klassen eller andre klassetrin.BrætspilsBureauet arbejder primært  fuldkommen analogt og uden brug af skærme, hvilket er en vigtig pointe for alle aktiviteter i BrætspilsBureauet.


BrætspilsBureauet udarbejder til hver Spilpakke lærervejledninger til spillene, så alle hurtigere kommer i gang med spillene - hvis man ikke vil læse reglerne for at træne den kompetence.

Også til diagnoser + andre skoler

Efter BrætspilsBureauets pakker til gymnasieskolerne skal der udarbejdes lignende pakker til grundskolen, efterskoler, højskoler, fagskoler og erhvervsskoler. Der udarbejdes også spilpakker til brætspilslæring inden for specialområdet og/eller inkluderende undervisning - selvsagt i samarbejde med de relevante forskere, lærere og pædagoger på området.


Baggrunden, Årsag og Motivation


Nyere pædagogisk forskning (Eduk / Louise Klinge) viser, at forkert skærmbrug kan skade relationsdannelsen, nærværet og udviklingen hos både børn og voksne.


En måde at få det analoge tilbage i skolegangen er gennem brætspil. Via spillene opbygger eleverne ikke kun faglige færdigheder, men i særlig grad de sociale og interpersonelle færdigheder, fordi spillene opfordrer til følelseskontrol, (selv)ledelse, empati, forståelse, morskab, nærvær og non-verbal kommunikation.

De første projekter

BrætspilsBureauet vil indlede med to signaturprojekter, der skal gøre os klogere på fremgangsmåder og effekter af vores arbejde.


Brætspilsbureauet vil i de to første projekter fokusere på to velkendte udfordringer: Overgangen fra grundforløb til studieretningsklasser og ’det gode gruppearbejde’. De to projekter udvikles i samarbejde med lærere og ledelse på uddannelserne.

Introdage til studieretningsklasser

 Baggrund

Gymnasiereformen fra 2017 etablerede et 10 uger langt grundforløb for alle elever, der først herefter placeres i deres blivende klasser. Det har givet massive trivselsudfordringer. Alle gymnasier arbejde derfor med ’introdage’, men har vedholdende svært ved at finde gode måder at skabe stærke fællesskaber, der samtidig er centeret omkring læring.


Idé

BrætspilsBureauets Spilagenter kommer ud til de nyoprettede klasser og faciliterer en række progressivt udviklende brætspil. Spillene skal styrke elevernes sociale som faglige fællesskab og deres evner til i samarbejde at tilegne sig viden og færdigheder.

Spil samarbejdet stærkt

Baggrund

Undersøgelser viser, at omkring 40% af arbejdet i gymnasiet foregår i grupper. Samtidig oplever mange, at gruppearbejdet ikke er grundigt faciliteret, og at det ofte er de fagligt stærke elever, der ender med at trække læsset og dermed få det største udbytte.


Idé

BrætspilsBureauets Spilagenter skaber i samarbejde med antropologer et særligt forløb med fokus på samarbejdsspil, hvor spillerne har aftalte og klart definerede roller og ansvarsområder. Spillene er udvalgt på baggrund af, at alle har en nødvendig rolle at spille, for at det skal kunne lade sig gøre. Elever og lærere skal i samarbejde med agenterne evaluere de situationer, der opstår undervejs, så det kan tages med videre til de efterfølgende gruppearbejder

Kontakt os gerne til en snak om brugen af brætspil til jeres elever / studerende