Spilpakker til hvert et  fag


Spilpakke:

Spil samarbejdet stærkt

Spilpakken “Spil samarbejdet stærkt” gør spillerne bevidste om det gode samarbejde, hvordan de sætter de bedste hold, og hvordan man kan ­spille og snakke hinanden stærkere både - fagligt, personligt og socialt. De fem spil er derfor udvalgt efter forskellige måder at ­arbejde sammen på i grupper, varierende magtdynamikker og vidt forskellige måder at interagere på. Du kan læse meget mere om spilpakken 'Spil samarbejdet stærkt' i vores E-bog herunder. 

Kontakt os, hvis du vil have ydereligere information eller er interesseret i at købe pakken.


En stor tak til Asmodee og Spilbræt.dk for at donere de første 20 spilpakker af "Spil Samarbejdet Stærkt". 


En Spilpakke er en kurateret samling af 5 brætspil, som BrætspilsBureauet har sammensat i samarbejde med forskere, lærere og brætspilseksperter.


Vi premierer først med Spilpakke: Spil samarbejdet stærkt, men planlægger løbende Spilpakker i år med temaer som Dansk, Matematik, Kreativitet, Etik, Frikvarteret og Vikaren.

Hver Spilpakke indeholder følgende:

 • 5 brætspil (alle spil i klassesæt, så min. 24 elever kan spille samtidigt)


 • Forklaring på hvert enkelt spil: mål, mening, pædagogik, rammesætning og muligheder for remix etc.


 • Hurtig Opstarts-guide til, hvordan man hurtigst muligt får åbnet Spilpakken: en “opstarts”-menu, så man kan være i gang med det første spil på under 5 minutter.


 • Videoer i QR-koder til opstart af spillene. Korte 1-1.5 min videoer, hvor vi forklarer reglerne og viser spillene lynhurtigt


 • Mulige Playlister: Hvordan kan Spilpakkens spil bedst kombineres, så det giver flow og læring og glæde?


 • Næste Spil: en teaser på, hvilke spil/Spilpakker, der kunne være gode som de næste spil, hvis Spilpakken falder i god jord.


 • Slides til lærerne. Disse slides indeholder reglerne til spillene, så alle i klassen inkl. læreren kan komme godt i gang. De vil også indeholde refleksionsspørgsmål, som er gode at følge op med efter endt spilsession.

Kriterier for udvælgelse af spil til en Spilpakke:

 • Kvalitet - brætspillet skal kunne holde til mange gennemspilninger, og det grafiske layout skal være klart og tydeligt. Spillet skal helst være anmeldt godt, helst vundet priser, blevet nomineret eller er et af “årets spil”. 


 • Varighed - spillets varighed skal passe ind i en undervisningslektion - max spiltid på 1 times tid inkl. regler, opsamling, refleksion og spil.   


 • Regler og sværhedsgrad - spillet skal være overskueligt at lære og lære fra sig, så panelet skal altid skele til kompleksitetsgraden i spillene. Det er afgørende, at spillene er nemme at komme i gang med. 


 • Antal spillere - Alle elever i klassen skal være med samtidig, så derfor er solo- eller 2-spiller spil udelukket.  


 • Mulighed for remix - kan man let lave egne udgaver af spillet med eleverne? Det skal tilstræbes at have i 1-2 spil med denne kvalitet i en Spilpakke. 
 • Pris - spillene skal være til at betale, så de må ikke være dyre og/eller uerstattelige. 


 • Genspilningsværdi - holder spillet sin underholdningsværdi over flere omgange? Udvikler det sig? Bliver det sværere? Den slags spil er at foretrække. 


 • Kommunikationsform / interaktionsform? Er spillerne meget stille eller meget sociale og snakkende? Kan spillerne direkte påvirke hinandens strategier eller er der minimal direkte interaktion? Det er vigtigt, at Spilpakkerne sammensættes, så flere typer af spilinteraktioner er med i samme Spilpakke.  


 • Faglighed - I de mere fagspecifikke Spilpakker er det afgørende at skele til, hvilke faglige færdigheder og kompetencer, som spillene træner.


 • Tilgængelighed - kan spillet skaffes i rette oplag?


 • Komponenter - spillene skal kunne tåle udlån og ikke være uspillelige, hvis en dims eller kort mangler.


Dialog med bestyrelsen

Ansvarsfordelingen er, at Spilpanelet bag Spilpakken udvælger, motiverer og indstiller spillene til Spilpakkerne, men alle Spilpakker skal udarbejdes i dialog med direktionen og/eller bestyrelsen i BrætspilsBureauet.

Spilpanel

VISION

At sammensætte et upartisk Spilpanel, der med stor viden inden for både brætspil, pædagogik, didaktik, læring og psykologi kan sammensætte en divers samling af brætspil inden for forskellige emner til lærings- og uddannelsesbrug.

Udvælgelse:

Medlemmerne af Spilpanelet indeholder mindst tre perspektiver:

 

 • Et praktiker/lærer/pædagog perspektiv.
  Disse bringer viden fra hverdagen med i panelet: hvordan bruges spillene bedst, hvor længe og i hvilken sammenhæng. De byder også ind med i hvilken rækkefølge, det er bedst at spille spillene i, og bidrager til at tilføre realisme i forhold til afvikling af brætspillene i skoletiden.  


 • Et forsker-perspektiv.
  Forskeren redegør for, hvorfor netop disse spil er udvalgt ud fra pædagogisk/didaktisk forskning. Denne rolle skal bruges, så Spilpakkerne kan godkendes af ledelsen på uddannelsesinstitutionerne samt give faglig rygstøtte til lærerne, der skal bruge pakkerne i undervisningen. 


 • En brætspilkyndig.
  Denne person har overblik over mulighederne for brætspil, spilmekanikkerne, hvad kan skaffes og hvad fungerer rent kvalitativt til at være i Spilpakken.  


 • En kendis-faktor (ikke påkrævet, men mulighed)
  En person, som har medietække, og sige god for spillene i pakken. Dette vil sikre større sandsynlighed for mediedække af Spilpakkerne. Eksempler er Rane Willerslev, Michael Schiøt og Christian Fuhlendorff 

Spilpanelerne kan være forskellige efter hvilken Spilpakke, der skal udvælges spil til. 


Spilpanelerne skal mødes, spille spillene og sammen udfærdige læringsmateriale/spilmenu til lærerne/pædagogerne, så Spilpakkerne bliver så nemme at gå til, spille og “åbne”, som muligt. Hvert Spilpanel skal have en talsperson/leder, som har det primære ansvar for at sammesætte Spilpakken og overholde deadlines - i samarbejde med generalsekretæren i BrætspilsBureauet. 

Kontakt os gerne til en snak om brugen af brætspil til jeres elever / studerende